Dân hỏi về quy hoạch Khu dân cư Lilama 45-1

27 Th10

Dân hỏi: Tôi có Lô đất thuộc đồ án quy hoach nhà ở của công ty LILAMA 45-1, được Kiến trúc sư trưởng Thành phố phê duyệt 1721/KTS.T.QH ngày 07/02/1998, bản đồ hiện trạng vị trí phân lô để lập GCNQS được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố phê duyệt ngày 19/11/2004 (quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

Nay tôi muốn làm nhà để ở nhưng nghe thông tin là có quy hoạch đường nối vành đai phía Đông – Xa lộ Hà Nội (đường Bình Thái vành đai phía Đông) trùng với lô đất của tôi.

Vì vậy, tôi kính mong Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố thông tin cho tôi được biết về tình trạng quy hoạch và quy mô của nút giao lộ này so với thiết kế cơ sở được Công ty Tư vấn thiết kế GTVT chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh lập năm 2011 có gì thay đổi không? Cụ thể về quy mô và tiến độ thực hiện nếu có thể. Trân trọng cảm ơn quý Sở.

Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM trả lời vào ngày 29/7/2015:

heo đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/2000 và Quy định quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan Trục Xa lộ Hà Nội 1/2000 dọc trục Xa lộ Hà Nội được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 11/03/2014, Khu dân cư Lilama 45-1 thuộc phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, có 1 phần thuộc phạm vi nút giao thông vành đai 2 và Xa lộ Hà Nội.

Hiện nay Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng Xa lộ Hà Nội tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 11/03/2014.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc đề nghị Ông Lê Quang Sơn vui lòng liên hệ với Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức hoặc Sở Quy hoạch-Kiến trúc để cung cấp bản đồ hiện trạng, vị trí khu đất để có cơ sở trả lời cụ thể về thông tin quy hoạch đối với vị trí khu đất của Ông.

http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&Category=Ph%E1%BA%A3n+h%E1%BB%93i&ItemID=96&Mode=1