Dân hỏi về thông tin quy hoạch tại đường số 2 (Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức)

27 Th10

Hỏi: 

Nhà tôi thuộc thửa đất số 614, tờ bản đồ số 125, bộ địa chính phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Địa chỉ 42/6 đường số 02, KP 03, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM.

Trong sổ hồng ghi vị trí nhà đất của tôi thuộc quy hoạch đường giao thông Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vanh Đai Ngoài theo quyết định số 3585/QĐ-UBND của UBND TP. HCM ngày 19/07/2005. Đồng thời khu vực này cũng thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dung khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức đã được UBND Quận Thủ Đức phê duyệt theo Quyết định số 1609/2006QĐ-UBND ngày 06/10/2006.

Hiện nay đường Phạm Văn Đồng – Vành đai ngoài đã làm xong, thông xe toàn tuyến, hành lang và cây xanh cũng đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Tôi muốn biết nhà đất của tôi hiện nay còn những quy hoạch gì, hiệu lực của quy hoạch còn hay không, khi nào thì Sở thực hiện và điều chỉnh?

Nguyễn Hồng Phương; phuonggasdmq@gmail.com

Trả lời:

Sở Quy hoạch – Kiến trúc có nhận được câu hỏi của Ông Nguyễn Hồng Phương về việc cung cấp thông tin quy hoạch tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Qua xem xét, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có ý kiến như sau:

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (diện tích 75ha) đã được UBND quận Thủ Đức phê duyệt tại Quyết định số 1609/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006: Vị trí khu đất nêu trên thuộc phạm vi quy hoạch nút giao thông dự kiến (giao giữa Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng – Dự án đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài).

Đường Phạm Văn Đồng – Dự án đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài đã hoàn thành, thông xe toàn tuyến và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, nút giao thông nêu trên chưa được thực hiện hoàn chỉnh theo quy mô đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt.

Về pháp lý quy hoạch: Việc quản lý quy hoạch – xây dựng tại khu vực này hiện nay thực hiện theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt.

Liên quan đến đồ án quy hoạch nêu trên, UBND Thành phố đã có công văn số 653/UBND-ĐTMT ngày 05/02/2015 chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể 04 đồ án quy hoạch theo đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại văn bản số 3812/SQHKT-QHKV2 ngày 05/11/2014 (trong đó có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và giao UBND quận Thủ Đức tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch nêu trên theo quy định.

Hiện nay, UBND quận Thủ Đức đang tổ chức lập điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch nêu trên theo quy định và đã hoàn tất bước lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc phúc đáp Ông nội dung như trên./.

Nguồn thông tin: Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM ngày 6/10/2016

http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&Category=Ph%E1%BA%A3n+h%E1%BB%93i&ItemID=136&Mode=1