Dân hỏi về thông tin quy hoạch tại đường số 2 (Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức)

27 Th10

Hỏi:  Nhà tôi thuộc thửa đất số 614, tờ bản đồ số 125, bộ địa chính phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Địa chỉ 42/6 đường số 02, KP 03, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM. Trong sổ hồng … Read More »